شرکت آبیار ماداکسین بعنوان یک شرکت دانش بنیان در جهت طراحی و راه اندازی فرایندهای مرتبط با گندزدایی آب، تامین کلر و فرایندهای پاک (دوستدار محیط زیست) در تهران تاسیس شد. این شرکت همگام با دانش روز دنیا فعالیت خود را در زمینه اجرای فرایندهای الکترولیز نمک طعام به منظور تولید کلر فعال آغاز نمود. در این راستا سامانه های گندزدایی آب از طریق فرایند الکترولیز نمک طعام، متناسب با ظرفیت تولید، بار آلودگی و دیگر فاکتورهای مورد نیاز طراحی و ساخته شد. سامانه ­های الکترولیز نمک طعام در شرکت ماداکسین شامل سامانه تولید مولتی اکسیدانت ، هیپوکلریت سدیم و سامانه ناپیوسته هیپوکلریت سدیممی­ باشد.

شرکت آبیار ماداکسین با در نظر گرفتن معضلات زیست محیطی بویژه آلودگی هوای کلانشهرها، اقدام به اجرای طرح پاکسازی موتور خودروهای شهری نموده و این طرح در قالب یک تکنولوژی نوین در حال اجرا می­ باشد.

شرکت ابیار ماداکسین علاوه بر تجاری سازی و اجرایی نمودن پروژه ها، تحقیق و پژوهش را در صدر کلیه برنامه ها قرار داده و رسالت خود بعنوان یک شرکت دانش بنیان را عملی کرده است.