پروژه ها

الکترولیز آب نمک (محلول آبی کلرید سدیم) به منظور تولید گاز کلر، محصولات کلر دار (بصورت محلول) و دیگر ترکیبات اکسنده امروزه بعنوان یکی از تکنولوژی­ های نوین در دنیا مطرح شده و با پیشرفت­هایی که در پوشش کاتالیستی آند و کاتد شکل گرفته است، موجب افزایش بازده تولید محصول شده و از این رو مورد توجه تولید کنندگان محصولات کلردار جهت گندزدایی و تامین کلر فعال (و بعضاً فرایندهای رنگبری) قرار گرفته است.

عمده صنایعی که می­توانند از این تکنولوژی به منظور تامین کلر فعال بهره­ مند گیرند شامل تصفیه خانه­ های صنایع غذایی، بهداشتی، لبنیات، فاضلاب صنعتی، تصفیه خانه­ های آب آشامیدنی، تامین کلر فعال آب فرایندی (آب پروسس)، تامین کلر آزاد باقی مانده در سیکل آبی نیروگاه­ های برق، استخرهای شنا، پارک­های آبی سرپوشیده و روباز، رنگبری در فرایند کاغذ و مقوا سازی و بسیاری فرایندهای دیگر که نیازمند گندزدایی و تامین کلر فعال میباشند.