نیروگاه برق

  • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام – نیروگاه برق بعثت- تهران تامین کلر آب برج خنک کننده (جاری)

    با توجه به اینکه صنایع بزرگ نظیر نیروگاه­ ها، آب و فاضلاب و تصفیه خانه­ های صنعتی، عمده­ ترین مصرف کننده­ های کلر فعال جهت گندزدایی آب می ­باشند، اهمیت و دلایل راه اندازی تکنولوژی الکترولیز نمک طعام، با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، کاهش مخاطرات، کاهش هزینه­ های جاری و ارتقاء سلامت پرسنل، مشهود می ­گردد.