سامانه غشایی مولتی اکسیدانت

سامانه غشایی الکترولیز نمک طعام

یکی از بهترین تکنولوژی های نوین و روز دنیا جهت تصفیه میکروبی و گندزدایی اب و فاضلاب که می­تواند جایگزین روش­های سنتی مرسوم گندزدایی گردد، بر پایه فرآیندهای الکترولیز و یونیزاسیون و بر اساس جداسازی انتخابی یونها توسط غشا پلیمری تبادل یون ابداع شده است. در این تکنولوژی می­توان بطور همزمان چند نوع اکسنده قوی را در کنار یکدیگر تولید کرد و با تزریق آن به آب، عمل گندزدایی را انجام داده و میزان ترکیبات جانبی حاصل از واکنش­های احتمالی را نیز کم کرد.

شرکت آبیار ماداکسین در پروژه ­های متعددی از فرایند غشایی الکترولیز نمک طعام جهت تولید محلول مولتی اکسیدانت استفاده کرده است. نظر به اینکه قدرت گندزدایی محلول مولتی اکسیدانت به دلیل حضور ازن و دی اکسید کلر در آن، بسیار بالاست، پروژه های تامین کلر آب آشامیدنی و گندزدایی با مولتی اکسیدانت، با موفقیت توسط شرکت ماداکسین اجرایی شده است.

روش الکترولیز غشایی نمک طعام مزایای قابل توجهی دارد که میتوان به قدرت بالا در گندزدایی، سریع ­العمل بودن مولتی اکسیدانت در آب و کاهش تولید محصولات جانبی در آب (در مقایسه با کلریناسیون گازی و پودری) اشاره کرد. با این حال معایبی در روش غشایی الکترولیز نمک طعام وجود دارد که عمده ترین آنها دشواری در بهره برداری دقیق و بی نقص فرایند است. غشا تبادل یون موجود در این فرایند، نیاز به مراقبت و بازرسی های دوره ای منظم دارد و چنانچه این مراقبت ها توسط اپراتورها به درستی صورت نگیرد، احتمال رسوب گذاری در سل و کاهش بازده تولید، محتمل است. همچنین با توجه به اینکه هنوز امکان تولید غشاهای تبادل یون در ایران فراهم نشده است، واردات این غشاها با مشکلاتی همراه است که اجرای این تکنولوژی را برای کارفرما هزینه ساز کرده است. از این رو علیرغم مزایای محلول مولتی اکسیدانت تولیدی از فرایند غشایی الکترولیز آب نمک، در شرایط اقتصادی حاضر، اجرای این طرح چندان مورد توجه مدیران آب و فاضلاب و استخرداران قرار نگرفته و لذا مدیران آب و فاضلاب و استخرداران، روش غیر غشایی تولید مولتی اکسیدانت را به روش غشایی تولید مولتی اکسیدانت ترجیح می دهند. 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :