تکنولوژی  کربن­زدایی ، پاسحگوی نیاز کلیه موتورهای درونسوز با سوخت بنزین و گازوئیل در جهت  پاکسازی ذرات کربنی  از محفظه داخلی موتور، اگزوز و منبع کاتالیست می­باشد.

شما می توانید کاتالوگ مربوط به دستگاه کربن زدایی از موتورهای درون سوز  را در اینجا مشاهده نمایید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :