محصولات تولیدی از سامانه الکترولیز نمک طعام جایگزین مناسب و قابل رقابتی با پودر و گاز کلر مصرفی در استخرها و پارک های آبی می باشد. نصب و بهره برداری از سامانه های الکترولیز نمک در استخرها به معنای نوعی سرمایه گذاری بلند مدت برای استخر داران است.

کاتالوگ سامانه های مرتبط با استخرها را اینجا مشاهده کنید. 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :