یکی از بزرگترین مصرف کنندگان محصولات تولیدی از سامانه های الکترولیز نمک طعام تصفیه خانه های آب آشامیدنی و تصفیه خانه های پساب و فاضلاب می باشند. 

شما در اینجا می توانید کاتالوگ سامانه های الکترولیز نمک طعام مرتبط با گندزدایی آب آشامیدنی و آب تصفیه شده را مشاهده نمایید.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :