سامانه های الکترولیز نمک طعام از نظر ایمنی، عدم نشت مواد شیمیایی و سازگاری با محیط زیست ، همواره جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد. این سامانه ها بر خلاف سیستم های جیوه ای تولید کلر و همچنین سیستم های تزریق گاز کلر از ایمنی بالای برخوردار بوده و به دلیل کاهش مصرف انرژی دوستدار محیط زیست است. کلیک کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :